• Düşünen Pilot

10 Adımda "Şeytan Kimdir?"

En son güncellendiği tarih: Oca 21

1. Michael Heiser, Sümer tabletlerinde "uzaylı" diye bir figür bulunmadığını, Zecheria Sitchin'in bu anlamda bir senaryo uydurmuş olduğunu söylemekte ancak Oxford üniversitesine ait ETCSL projesi, tabletlerde "Anuna" isimli tanrıların varlığından söz etmekte.


2. Bir kısım araştırmacılar, tabletlerde yer alan "Anuna Tanrıları"nın varlığını doğrulamakla beraber onların "negatif bir uzaylı ittifak" olduklarını ifade etmekteler. Konuyla ilgili bir diğer kesime göre ise onlar (Anunnakiler) "pozitif varlıklar."


3. Kuran'da; "birbirinize düşman olarak inin oradan" denilmekte ancak indirilenlerin Adem ve Havva ile sınırlı olup olmadığından söz edilmemekte. Bu da indirilenlerin arasında farklı birtakım varlıkların da (Anunnakiler?) bulunabileceği şüphesini oluşturmakta.


4. Tevrat'ta; ilahi varlıkların (Anunnakiler?), "insan kızlarıyla" evlendikleri, bu evlilikten meydana gelen varlıkların ise "devler" (nefilimler) oldukları söylenmekte. Enoch'un kitabında da yine bu devlerin (nefilimlerin), birtakım ilahi varlıklardan türeyen varlıklar oldukları doğrulanmakta.


5. Adem ile Havva'nın terketmeleri istenen yerin Kuran'da "cennet" olduğu ifade edilmekte ancak bu ifade Kuran'da farklı yerlerde "bahçe" anlamında da kullanılmakta. Bu da "cennet" ifadesi ile kastedilen yerin Tevrat'ta sözü geçen "Aden Bahçesi" olup olamayacağı (?) sorusunu gündeme getirmekte.


6. Tevrat'ta, yasak elmanın yenilmesine sebep olan varlığın "konuşan bir yılan" olduğu belirtilmekte. Normal bir yılanın böyle bir hadiseye sebebiyet veremeyeceği düşünüldüğünde, bu yılanın farklı türden bir varlık (Anunnaki?) olabileceği düşüncesi zihinlerde canlanmakta.


7. Yine Tevrat'ta; Adem, Havva ve Yılan'ın yeryüzünde birbirlerine düşman olarak mücadele verecekleri belirtilmekte ki bu durum Kuran'da yer alan "birbirinize düşman olarak inin oradan" ayetiyle büyük paralellik göstermekte.


Not-1: Buraya kadar olan maddeler, Adem ve Havva'nın Cennet'ten (Aden Bahçesi'nden?) kovulmalarına neden olan varlığın bir "Anunnaki" olabileceğini düşündürmekte. Öte yandan Kuran'da, Şeytan'ın insana "sağından-solundan yaklaşması" tabiri göz önünde bulundurulduğunda, o'nun (Şeytan'ın), insan'a secde etmekten öte, "fiziksel yaratımında" da görev almış bir varlık olabileceği ihtimalini doğurmakta.


8. Tabletlerden anlaşılacağı üzere "insan ırkının yaratımı" fikrini ortaya atan ve yaratımda doğrudan etkisi olduğu bilinen varlık, Enki'den başkası değildir. Yaratımda görev almış bu varlığın, DNA'ya önceden yerleştirmiş olacağı bir gen üzerinden insanları manüple edebiliyor olduğunu düşünmek, akla uzak bir ihtimal olmamakta.


Not-2: Şu halde Kuran'da "Şeytan" olarak ifade edilen varlığın "Enki" olma ihtimali güçlenmektedir ki bir kısım görüşlere göre o, aynı zamanda "sürüngen melezi" görüntüsüne sahip bir varlık olduğundan, Tevrat'ta da "yılan" olarak sembolize edilmiştir.


9. Tüm bu senaryo, değil yalnızca Enki'nin; Anunnakiler'in topyekün "negatif varlıklar" olabileceklerini düşündürse de, insanlığın belli bir tekamül düzeyine erişmesinde dolaylı olarak da olsa pay sahibi oldukları ve Kadir-i Mutlak dilemeden kainatta foton kımıldamayacağı düşünüldüğünde, onların (Anunnakiler), pozitifliğin ve negatifliğin ötesinde; "yönetilen" birtakım varlıklar olabilecekleri, "düşünen" bir insan için çok daha akılcı bir sentez olmakta.


10. En doğrusunu Tanrı El ya da Nannah değil, "Rahman" bilir. Kur'anda "Rahman" lafzı ile kastedilen; "Mutlak Güç ve Kudret Sahibi" olan yüce yaratıcımızdan başkası değildir.


Düşünen Pilot | İnsanlar "İnsan"lar Mı?

43 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör