• Düşünen Pilot

7 Adımda Kozmik Bilgi ve İlahi Adalet (Kader) Sistemi

Güncelleme tarihi: Oca 21

1. Genel Kader Tanımı & Yapay Kader


Kozmik bilgi ve adalet sistemi (bundan böyle "kader" olarak adlandırılacak), gerçekleşme potansiyeli bulunan tüm olasılıkların "an’da" hesap edilerek bir olayın nihai sonucunun yine "an’da" meydana gelmesini sağlayan kompleks bir mekanizmadır. Prensip olarak, ard arda dizili domino taşlarına ya da birbirine bağlı bir çok dişli çarka uygulanacak bir etki karşılığında, ne şekilde bir tepkiye maruz kalınacağının öngörülebilmesi ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi minvalinde bir olguya dayanır. Bunu gereğince düşünemeyen insanlar, alınlarına ‘baştan’ yazılı olduğunu düşündükleri "suni bir yazgı" içerisine iradelerini teslim ederler.


2. Kaderin İşleyiş Prensibi & Görünen-Görünmeyen Yönleri


Görünen yönüyle "Kader", insanın yapmayı planladıklarıyla "hangi" dişli çarkı harekete geçirebileceğini "an’da" tayin edebilen, "ne vakit" harekete geçirebileceğini ise "öngörebilen" bir işleyişe sahiptir. Hayatta alınacak farklı kararların kişiyi nasıl etkileyeceği, o kişi henüz zihinsel geri planda bir şeyler tasarladığı an, tasarladığı şeylerle ilgili hoşlanabileceği ya da rahatsızlık duyabileceği tüm olasılıkların aynı anda/farklı mekanlarda cereyan etmesi (paralel yaşamlardaki diğer kopyalarının deneyimlemesi) suretiyle belirleniyor olma ihtimali ise Kader’in "görünmeyen" yönü olmaya adaydır. O (kader), tam bir bilinmezlerle doludur.


3. Labirent Paradoksu & Sürpriz Kuramı


Dünya, sağlı-sollu bir labirenttir ve bu labirentte bir ya da birden çok rota (doğrusunu Rahman bilir) kişiyi çıkış yoluna ulaştıracaktır. "O, onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir; onların ilmi o'nu (Rahman'ı) kuşatamaz (20:110)" ayeti gereğince; söz konusu labirentte ne yöne gidilirse gidilsin, gidilecek yolun sonunun nereye varacağı ve o güzergahta nelerle karşılaşılacağı "Rahman" nezdinde olasılıksal, yaşantısal ya da farklı ilimler yordamıyla bilinebileceğinden (olasılıksal: domino-dişli çark kuramı; yaşantısal: paralel yaşam etkisi), karşılaşılacak sonucun Rahman’dan ziyade "kişinin kendisine" sürpriz olacağı, analitik bir akıl yürütme sonucu elde edilmiş bir çıkarımdır.


4. Galaktik Zaman & Rahmani Perspektiften Kader


Sadece beşeri değil, uhrevi boyutta da bir zaman kavramı olduğu (galaktik zaman) ayetlerden açıkça bilindiğinden (22:47 & 23-112:114), bir üst maddede "kişinin kendisine" sürpriz olacağı belirtilen sonuca "Rahman ile birlikte" ve "an’da" şahitlik edileceği pekala söylenebilir. Evet, gerçekleşebilecek tüm olasılıkların bilindiği ancak hangi sonucun cereyan edeceğinin bilinmediği böyle bir tabloda elde edilecek herhangi bir neticenin, bir ölçü "Rahman" için de sürpriz olacağı düşünülebilir ancak Rahman için önemli olanın sonuç değil, o sonuca ulaşma yolunda kişinin göstereceği gayret ve tırmanacağı tekamül basamakları olduğu düşünüldüğünde, o’nun (Rahman’ın), olup-olabilecek şeyleri öngörme ve hatta bilme durumunun pratikte kişiye bir faydasının ya da zararının olabileceğini söyleyebilmek, bu konuda şu an’a dek öne sürülen tezlerden daha büyük anti tezlerin öne sürülmesini gerektirmektedir.


5. Kaderi Etkileyen Faktörler: Özgür İrade, Karma Yasası, İlahi Adalet & Rahmet


Kader, yaratılmışların zorda ve darda kalmalarına müsaade edecek bir işleyişe sahip olmamakla beraber, varlıklar, dünya hayatları boyunca özgür iradeleri ile sergiledikleri birtakım negatif davranışlar neticesinde kimi olumsuzlukları üzerlerine çekebilirler. "Özgür irade & karma yasası" gereği bu tür durumlara müdahalede bulunulmaz. Bu, şu demektir: Bir insan, başka bir insana zarar vermek ister ve evvela zarar verilmek istenen, sonra da zarar vermek isteyen insanın geçmiş karmaları bu duruma müsait olur ise "ilahi adalet" tecelli eder ve söz konusu zarar meydana gelir. Aksi takdirde "ilahi rahmet" devreye girer ve sanki "hızır" gelmişçesine olay tatlıya bağlanır. Her iki durumda da sonuç, tek bir şeyi işaret eder: "Kader"... Yani aslında kader, önceden yazılmış bir senaryo olmaktan çok, “an’da” cereyan etmiş kozmik/ilahi bir teknoloji olmaya içeriksel olarak daha uygun gözükmektedir.


6. Ateizmin 3 Kozu: Doğal Afetler, Toplu Katliamlar, Tecavüzler


İlahi Adalet & Rahmet’in "aynı anda" tecelli ettiği vakalar da mevcuttur. Doğal afetler, toplu katliamlar, tecavüzler vb. tarzda ibretlik olaylarla kendini göstererek toplumlarda negatif karmaların hak ettiği karşılığı bulmasını mümkün kılan "İlahi Adalet", aynı ya da farklı toplumlar içinde yer alan pozitif karmaların hak ettiği karşılığı bulabilmesi ve/veya negatif karmaların temizlenebilmesine fırsat oluşturabilmesi açısından "eş zamanlı" olarak yerini "İlahi Rahmet"e bırakır. Bir ölüm ya da tecavüz vakası sonrası bireyler arası dayanışma ve daha büyük vakalarda "toplum bilinci" oluşması bunun en belirgin örneklerindendir.


7. Sonuç & Düşünen Pilot’tan Mesaj


Zaman olgusu, dünyevi boyutta irdelendiği takdirde "Madem ki Tanrı, olup-olacağı önceden biliyordu; öyleyse bizi neden yarattı?" suali hasıl olur. Oysa zaman; geçmiş+şimdi+geleceği kapsayan "an"dan ibaret bir oluşumdur ve varlık, her ne yaşıyorsa, içinde bulunduğu “an’da” yaşıyordur. Yaşıyor olduğu "kaderi" de buna dahil…


"Üzülme! O sonuca 'birlikte' şahit olacağınız için her uyuyup uyandığında, daha önce gitmediğin bir yol üzere kendini bulacaksın. İşte bu, işini kolaylaştırmak, labirentte kaybolmayasın diyedir. Her ‘an’ yardım ediliyorsun. Bir bilsen!"


Düşünen Pilot | İnsanlar "İnsan"lar Mı?


125 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör