• Düşünen Pilot

Düşünce Kuantumu

Bir atom altı parçacık, gözlemcinin etkisiyle farklı bir davranışa meyledebiliyor iken, aynı durum neden bir çok parçacığın bir araya gelerek meydana getirdiği "düşünce" olgusu için de söz konusu olamasın? Henüz gözlemlenmeyen fotonlar gibi, düşüncenin de başlangıç halinde tüm olasılıkları aynı anda barındıran bir "süperpozisyon" durumunda olabileceği düşünüldüğünde, insanları, her defasında farklı düşüncelerin eşiğine getiren o şeyin ne olduğu ya da olabileceği sanılıyordu? Evet, onlar henüz bunu da düşünememiştiler.Düşünen Pilot | İnsanlar, 'İnsan'lar Mı?

7 görüntüleme

DüşünenPilot®

  • Siyah YouTube Simgesi
  • Siyah Instagram Simge

Hak = Tanrı'dır. Tüm haklarım O'na aittir.