• Düşünen Pilot

Din Nedir?

Din, yeryüzünde 'din' adı altında faaliyet gösteren tüm oluşumların (Yahudilik, Hristiyanlık, İslam vs.) üzerinde seyreden bir a'yân-ı sâbitedir. Bu, şu demektir: Özünde 'din' diye bir kavram bulunmaktadır ancak 'din' olarak bilinen hiçbir kavram hakikatte 'din' değildir. Nedeni de o'nun (din'in), gerçekte ne bir isminin ne de cisminin bulunmasıdır. O, hakikat boyutunda tek ve tekil bir şey durumunda iken varlık alemine açılmış; bu açılım sonrasında onların (varlıkların) müdahalelerine alet olmaktan kaçınamayarak çoğul hale gelmekten de (dinler olmaktan) kurtulamamıştır. Evet, kainatta hiçbir şeyin saf kalamadığı gibi o da saf kalmayı başaramamış; buna rağmen 'geneli' itibariyle varlıkların gönlünde taht kurabilmeyi başarabilmiştir. Eh, varlık neyi modifiye etmişti de modifiye ettiği o şeye hayranlık duymamıştı?

Düşünen Pilot | İnsanlar, 'İnsan'lar Mı?

40 görüntüleme

DüşünenPilot®

  • Siyah YouTube Simgesi
  • Siyah Instagram Simge

Hak = Tanrı'dır. Tüm haklarım O'na aittir.