• Düşünen Pilot

Hayvanlarda Tanrı Anlayışı Var Mı?

Güncelleme tarihi: Oca 21

Birtakım şempanze popülasyonlarında rastlanan "ağaç oyuğuna taş fırlatma" eyleminin, insanların "tapınma" ritüelleriyle (şeytan taşlama vb.) paralellik gösterdiği haberi, bu iki türün (insan-şempanze) ortak bir atadan evrilmiş olduğu/olabileceği düşüncesine argüman olarak öne sürülmektedir. [1]

"Evrim karşıtlarını sarsacak gözlem: Şempanzelerde tanrı inancına rastlandı" başlığıyla Türk basınında da yer edinmiş bu haber [2], evrimsel düşünceyi benimsemiş kişi ve gruplarca pek de hoş karşılanmamış; söz konusu tapınma iddialarının evrim karşıtlarını olduğu kadar "evrim savunucularını" sarsabileceği de ifadeler arasında yer almıştır. [3]


Kaynağı "PUBMED" olan araştırmada (PUBMED; biyomedikal araştırma ve makalelerin yer aldığı Birleşik Devletler veritabanı) atıfta bulunulan 34 adet referansın sadece 1'inde, konunun "dini" temelleri üzerinde durulmuş olması, inanç zeminine çekilmeye çalışılan bu araştırma konusunun aslında uhrevi bir yönü olma ihtimalini önemli ölçüde zayıflatmaktadır. [4]

Yukarıdaki bilgiler ışığında "Hayvanlarda Tanrı Anlayışı Var Mı?" sorusunun cevaplanabilmesi, insan dışı canlılarda bu tür bir anlayışın neden var olamayacağı (?) sorusununu beraberinde getirmekte; konuyla ilgili daha geniş çaplı bir araştırma ihtiyacının olduğunu ortaya koymaktadır.


Kaynakça:


[1] - https://evrimagaci.org/dinler-ve-tanrilara-bilimsel-ve-evrimsel-bir-bakis-157


[2] - https://www.sozcu.com.tr/2016/dunya/evrim-karsitlarini-sarsacak-gozlem-sempanzelerde-tanri-inancina-rastlandi-1121770/


[3] - https://www.ateistforum.org/index.php?/topic/63610-%C5%9Fempanzelerde-tanr%C4%B1-inanc%C4%B1/&


[4] - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770594/?report=classicDüşünen Pilot | İnsanlar "İnsan"lar Mı?

45 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör