• Düşünen Pilot

Neye 'Ben' Diyoruz?

Bir insanın görünen bütünlüğünü mü 'insan' olarak niteliyoruz yoksa faaliyetleriyle öne çıkan bir uzvunu mu? Doğuştan gövdesi, iki kolu ve de bacakları olmayan bir insan düşünelim. Sadece 'kafa'dan oluşuyor olsun. Tıpkı Ninja Kaplumbağalardaki 'Krang' gibi... Şimdi biz, bu tür bir canlıyı 'insan' olarak niteleyebilir miyiz? Öyle görünüyor ki yukarıda bahsedilen 'faaliyetleriyle öne çıkan uzuv' ve de 'görünen bütünlük' tezlerimiz bu noktada anlamını yitirmiş oldu. Bizim 'ben' dediğimiz şey, fiziksel özelliklerimizin bir hayli ötesinde görünüyor. Şu halde insanlar, 'ben' dedikleri şeyin, hissettikleri gerçekliğin ötesinde bir şey olup-olamayacağını düşünmek yerine, aynada gördükleri salt bir fiziksel görüntü olduğunu düşünüyorlarsa, henüz düşünmeye başlamamışlardır.


Düşünen Pilot | İnsanlar, 'İnsan'lar Mı?

16 görüntüleme

DüşünenPilot®

  • Siyah YouTube Simgesi
  • Siyah Instagram Simge

Hak = Tanrı'dır. Tüm haklarım O'na aittir.