• Düşünen Pilot

Vahdet-i Vücut & Diyalektik Teizm'in Açmazları

En son güncellendiği tarih: Oca 21

Alemlerin ve içerisinde yer alan varlıkların, Tanrı'nın özüne olan mesafeleri, onların (varlıkların) kutupluluk katsayılarını (k.k.) belirler.


Bu değer (k.k.), öz'e yaklaşıldıkça, 1'e ve hatta 0'a yaklaşır.


k.k.=1 iken "nötr" durumda olan varlık, k.k.=0 iken "nötr ötesi" diyebileceğimiz halleri deneyimler.


Varlık, hangi hali deneyimlerse deneyimlesin, daima bir'e ve bütüne hizmet eder.


O, (bir olan) 'ulaşılmaz'dır çünkü kutupluluk katsayısının "0" (sıfır) olduğu durum, onunla bütün olunduğu anlamını ifade etmez. [Halihazırda "bir" olan O'dur; O'nunla tekrar "bir" olunacağı düşüncesi, bir tür "döngüsel safsata" (petitio principii) örneği teşkil eder]


Varlığın, Tanrı ile bir ve bütün olduğu düşüncesi, ancak bir "yaşam felsefesi" olmaya layıktır.


"Tanrı" ifadesi ile kastedilen; "Yüce Mutlak"tır.


"Yüce Mutlak" dışında kalan tüm varlıklar (Yüce Mutlak'ın bir tür varlık olup-olmadığı konusu şüphelidir) kusurludur. O'nun kusurlu olmaması, ancak ve ancak "varlık ötesi" bir şey olabilmesi ile mümkün görünmektedir.


Varlıkların kusur dereceleri, onların (o varlıkların) hayal edemeyeceği genişlikte bir skalada cereyan eder.


Varlıkların bu kadar geniş ölçekte kusur içerecek şekilde yaratılmış olmaları, birbirlerinden öğrenecek çok şeylerinin olması ile yakından ilişkilidir.


Yüce Mutlak, bu şekilde sayısız varlık yaratacağı yerde tek bir varlık da yaratabilirdi ancak O'nun "hayat" adını verdiği oyun, bu denli renkli olmayabilirdi.


Varlığın bir ve bütün olduğu (Vahdet-i Vücut) düşüncesinin arızalı yanı, Tanrı'nın da bir tür "varlık" kategorisinde değerlendirilmesinden ileri gelmektedir.


Tanrı, varlıkla bir ve bütün olarak düşünülebilir ancak o'nun, varlığı aşkın bir şey olduğu/olması gerektiği (Tanrı, "şey" değildir) "düşünen" bir birey için "akılcı" bir yaklaşım olarak görünmektedir.


"Diyalektik Teizm" (Panenteizm), bu anlamda çok daha tutarlı bir Tanrı motifi ortaya koymaktadır ancak o da nihayetinde Vahdet-i Vücut düşüncesi üzerine temellenen bir anlayış olması nedeniyle kusurlu öğelere sahiptir.


Evet, kainatta kusursuz bir şey yoktur.


"Şeyler" kusurludur.


"O" ise (Tanrı, "O" da değildir) her türlü kusurdan arınık...


Düşünen Pilot | İnsanlar "İnsan"lar Mı?


51 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör