• Düşünen Pilot

Varlık Nedir?

En son güncellendiği tarih: Oca 21

İnsan birçok farklı cevherin bütünleşmesiyle meydana gelmiş çok yönlü bir varlığa benzemektedir. Hayat ise içinde birçok değişkenin bulunduğu kompleks bir oluşuma. Bu oluşumun yegane amacı; insanların, yüklü oldukları akıl, bilinç, vicdan vb. fonksiyonları geliştirebilmelerine (tekamül), elde ettikleri bu kazanımları ise farklı realitelerde - farklı kimlikler/görevler altında sergileyebilmelerine imkan sağlayabilmek olsa gerek. Şu halde, hayat ve içerisindeki her şey, doğum-ölüm döngüsünde rol alan varlıkların gelişimi için birer "oyalanma aracı" gibi gözüküyor. Bu da hayatın bir tür "oyun", maddenin "oyuncak", varlıkların ise birer "oyuncu" olabileceklerini düşündürmekte. Burada sorulabilecek en derin ve anlamlı soru kuşkusuz "varlık nedir?" sorusu. Aslında varlığın ne olduğu değil, "ne olmadığı" üzerine dayalı bir anlayış geliştirilebilirse o'nun (varlığın) esas kimliğine ilişkin bir ipucu elde edilebilir.


Düşünen Pilot'a göre varlık, Tanrı değildir; Tanrı'dan ayrı bir şey olması lazım gelir. Yine o'na göre Tanrı, varlığın ve yokluğun ötesinde bir şey olmalıdır. "Varlık" olarak adlandırılan şeyin Tanrı'dan ayrı bir şey olma gereği, nedenliyle nedensizin, kusurluyla da kusursuzun ayrımının yapılabilmesi içindir. İbn Arabi şöyle der: "Tanrı ve o'na bağlı herşey bir bütündür; varlık ancak bu bütün içerisinde anlamlı ve değerlidir." Açıkçası Arabi'nin bu düşüncesi, Düşünen Pilot'un varlık konusundaki düşünceleriyle büyük oranda örtüşmektedir. Gelgelelim "varlık nedir?" sorusuna verilmiş tatminkar bir yanıt değildir. Sadece analitik akıl yürütme sonucu elde edilmiş bir çıkarımdır.


Düşünen Pilot, hayatta görüp görülebilecek her şeyin (doğum ve ölüm dahil) birer illüzyon olduğunu düşünmektedir. Bu durum, yani Dünya'nın ve içindekilerin gerçek olmadığı (birer illüzyondan ibaret olduğu) durumu göz önünde bulundurulacak olursa; sizce bu, varlığın hakikatte "var olmaması" anlamına gelmekte midir?


Sizler bu soruyla oyalanırken, aşağıda "Varlık Nedir?" sorusu bağlamında verilmiş bir cevap hem sizi hem de düşünen Pilot'u bir süre daha oyalayacağa benziyor.


En büyük büyücü "Allah"tır. O'nun "hayat" adını verdiği büyü, alemlerde yaşayan tüm varlıkları etkisi altına almıştır. Varlıklar, bu büyü içerisinde görüp görebilecekleri her şeyi "gerçek" olarak nitelerler. Niteledikleri bu şeylerin derinliklerinde ne yattığı konusunda ise pek az bilgiye sahiptirler. Aslında hayat da, hayatın içindekiler de kusursuzca kurgulanmış bir ütopyaya benzemektedir. Dolayısı ile varlık; Allah'ın görmüş olduğu, "gerçekleşmesi mümkün olmayan bir rüya" şeklinde yorumlanabilir. Bu durumda bir tek gerçek görünüyor ki o da Allah'tan başka gerçek olmadığı... Evet, "varlık" denilen şey, gerçeğin kendisi olmaya bir hayli uzak görünmekte.

Düşünen Pilot | İnsanlar "İnsan"lar Mı?

58 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör